Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Bővebb információ.

Pályarendszabályok

Beléptetés

A beléptetés célja, hogy kizárólag szurkolói kártyával, érvényes jeggyel, valamint meghívóval rendelkező szurkolók juthassanak be a Sportlétesítmény területére. Csak azok a szurkolók léphetnek be a Sportlétesítménybe, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sportszervezet által megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai (rendezők) átvizsgálják ruházatukat és csomagjaikat. A ruházat- és csomagátvizsgálást mindig azonos nemű biztonsági alkalmazott végzi.

Belépőjegy vásárlására csak azon szurkolók jogosultak akik szurkoló kártyával rendelkeznek. A szurkolói kártya birtokos tudomásul veszi, hogy a sportesemények látogatásakor a hatályos törvények és rendelkezések betartása kötelező, tudomásul veszi, hogy a Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. Sportrendezvényén róla fénykép, hangfelvétel, illetve filmfelvétel készülhet, amely a kártyabirtokos külön beleegyezése nélkül az írott, vagy elektronikus médiumokban nyilvánosságra hozható, akár kereskedelmi céllal is. A kártyabirtokos elfogadja a Szurkolói Kártya Általános Szerződési Feltételeit. A kártyát a Szeged 2011 Labdarúgó, Sportszolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételek megszegése estén visszavonja és ezzel együtt a kártya letiltásra kerül. A kártya kiváltása önkéntes adatszolgáltatással jár, amely adatokat – a hatályos jogszabályok betartása mellett – a Szeged 2011 Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. biztonsági, kommunikációs és marketing célokra használhatja fel. Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-72245/2014; NAIH-72246/2014

A rendezvényeinkre a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít. Azok a nézők, akik bármilyen okból kifolyólag elhagyják a Sportlétesítmény területét, csak akkor térhetnek vissza, ha előzőleg egyeztetnek a rendezőkkel, és újra hozzájárulnak a beléptetés folyamatához.

A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy megtiltsa a belépést azoknak:

 • akiknek a ruháján a jogszabályok alapján kifogásolható szöveg, jelkép vagy ábra látható,
 • alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt állnak,
 • akik eltiltás vagy kitiltás hatálya alatt állnak,
 • magánál szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanóeszközt, pénztárgépszalagot és egyéb, az emberi életet és testi épséget veszélyeztető eszközt tart.
 • A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja.

A Néző

 • kizárólag a számára kijelölt lelátón található ülőhelyet foglalhatja el, a lelátóhoz vezető útvonalakat veheti igénybe.
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik,
 • köteles a sportrendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasításait betartani. A Pályarendszabályok megszegése, illetve szándékos rendbontás esetén a rendezők eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely a labdarúgó mérkőzések látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

A SZERVEZŐ: Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft.

 • a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága érdekében (a hatályos jogszabályok betartásával) a Stadion területén a kamera alkalmazásával felvételeket készít,
 • kéri a szurkolókat, hogy ne engedjék, hogy a felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét,
 • örömmel fogad minden olyan buzdító jelképet, zászlót, feliratot, plakátot, amely a vezetőség vagy a rendezvény szervezője számára nem kifogásolható, nem ütközik törvénybe, jogszabályba és az MLSZ idevonatkozó határozataiba.

Jelképek, zászlók, feliratok, plakátok, szórólapok

A feliratokat, transzparenseket az illetékes hatóságokkal és a Szövetség Biztonsági Bizottságával előzetesen egyeztetni és hitelesíttetni kell.

 • A feliratoknak és a jeleknek az adott rendezvényre, sporteseményre kell vonatkozniuk.
 • A karóhoz vagy rúdhoz rögzített feliratok és jelek bevitele, valamint használata biztonsági okokból is tilos.
 • A feliratok és jelek nem takarhatják el a szponzor- és reklámfeliratokat.
 • Tilos feliratokat és jelképeket a létesítmény bármely részéhez odaerősíteni vagy onnan lelógatni.
 • Tilos a feliratoknak bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, vallási-, faji-, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése; a saját és más sportszervezetek, csapatok sportvezetőinek, sportszakembereinek, labdarúgóinak, illetve Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. tisztségviselőinek, játékvezetőknek, ellenőröknek szidalmazása, becsmérlése.
 • A feliratokat és jelképeket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátolják a többi nézőt a rendezvény zavartalan megtekintésében, valamint ne okozzanak balesetet.
 • A rendezvényeken a Szervezővel előzetesen nem egyeztetett röpiratok és reklámszórólapok terjesztése tilos.

Rendzavarás

A rendezvény látogatóinak mindenkor a sporteseményhez méltó magatartást kell tanúsítani. Azok a szurkolók, akik rendzavaró magatartást tanúsítanak, megzavarják a Sportlétesítmény rendjét; a biztonsági szolgálat, súlyosabb esetben, a biztosításban résztvevő rendőri szervek a rendezvény elhagyására szólítják fel, ha ennek nem tesz eleget, úgy a sportrendezvényről eltávolítják. A kiutasított néző a jegy árát nem követelheti vissza és semmilyen más kártérítésben nem részesülhet.

A rendzavaró magatartás magában foglalja többek között a következőket:

 • olyan magatartás, amely alkalmas arra, hogy másokban félelmet vagy megbotránkoztatást keltsen,
 • másik szurkoló vagy alkalmazott szándékos és rosszindulatú zavarása,
 • verekedés vagy verekedésre ösztönzés,
 • játék megzavarása, illetve feltartóztatása,
 • a Magyar Köztársaság törvényeinek és rendelkezéseinek megszegése,
 • a sportesemény rendjének zavarása,
 • játéktérre való engedély nélküli belépés kísérlete,
 • bármilyen tárgy bedobása a játéktérre,
 • bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, a vallási-, faji-, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése,
 • saját és más sportszervezetek, csapatok (pl. adott ellenfél) sportvezetőinek, sportszakembereinek, sportolóinak, a Szeged 2011 Labdarúgó, Sportszolgáltató Kft. tisztségviselőinek, képviselőinek, játékvezetőnek, ellenőröknek, szurkolóknak becsmérlése, szidalmazása.

Ha a rendzavarás mértéke különösen súlyos, akkor a játékvezető a mérkőzést azonnal beszüntetheti. Rendzavarásnak minősül továbbá, ha olyan transzparens jelenik meg, amely nincs engedélyezve (ld. jelképek, zászlók, feliratok, plakátok, szórólapok c. fejezetnél).

Tiltott eszközök, tárgyak – ezek bevitelének megakadályozása.

Tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök és a Szervező által veszélyesnek ítélt tárgyak, eszközök, antiszemita és önkényuralmi jelképek behozatala, kifüggesztése, viselése és verbális előadása. Tilos a tiltott önkényuralmi jelképek viselése, valamint birtoklása.

Tiltott eszköz:

 • az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
 • a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: boxer, ólmosbot);
 • a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
 • az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
 • az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
 • az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
 • az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek);
 • a lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.
 • esernyő

Tiltott önkényuralmi jelképek

 • Ötágú vörös csillag, Horogkereszt, Sarló-kalapácsos jelvény,
 • SS jelvény, Árpádsávos zászló hungarista kereszttel

A rendezők célja, hogy megakadályozzák, hogy a Sportlétesítmény területére, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakon, eszközökön kívül: gáz- és riasztófegyverek, lőfegyverek (ez az előírás azokra a rendfenntartó erők tagjaira is vonatkozik, akik nem hivatalos minőségben vannak jelen a mérkőzésen. A sportszervezet nem jogosult biztosítani a fegyverek jogszabályban előírt tárolását, így azokat leadni nem lehet).

További célja, hogy robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, üvegek, flakonok, szeszesitalok, drogok, elektromos kürtök, sípok és tiltott felíratok, transzparensek ne kerülhessenek be a Sportlétesítmény területére.

Azon személy, aki tiltott eszközöket, tárgyakat birtokol, a sportrendezvény területére nem léphet be, még ha érvényes jeggyel is rendelkezik. Súlyos szabálysértés, illetve bűncselekmény esetén további intézkedés céljából a rendezvény biztosításában résztvevő rendezők a rendőrhatóságnak átadják az elkövető nézőt.

Fényképezés. egyéb adatrögzítés,

Tilos kereskedelmi és reklámcélból fényképet készíteni.

Szeszesitalok, ittas vendégek

A Sportlétesítmény területén szeszesital árusítása tilos 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet alapján! Tilos a Sportlétesítmény egész területére bármilyen szeszesitalt behozni, fogyasztani, erre a beléptetésnél a biztonsági szolgálat tagjai is külön felhívják a szurkolók figyelmét.

A Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft., a SZERVEZŐ mindent elkövet annak érdekében, hogy az izgalmas és emlékezetes labdarúgó sporteseményeket biztonságos körülmények között tekinthessék meg és élvezhessék a nézők.

Az alábbi irányelvek kijelölik azokat a szabályokat, amelyeket a rendezvényeken minden nézőnek (szurkolónak) be kell tartania. Azokat a nézőket (szurkolókat), akik ezeket a jogszabályokat, előírásokat megsértik, a biztonsági szolgálat tagjai (rendezők) eltávolíthatják a helyszínről. Súlyosabb rendbontás, bűncselekmény elkövetése esetén a rendezvény biztosításában LÉTESÍTMÉNYVEZETŐ/BIZTOSÍTÁSVEZETŐ értesítik a rendőrhatóságot, aki a cselekményt elkövető személy ellen eljárást indíthat.

A részvételi feltételeket megszegő látogatót a rendezőség a helyszínről eltávolítja, és a hatóságoknak átadhatja. A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a PTK.-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. Rendezvényen részt vevő személyek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Rendezvény nyilvános esemény, ezáltal a Rendezvényen történő megjelenéssel beleegyeznek,hogy hangjukat, a róluk készült képeket és képmásukat ingyenesen felhasználják élő vagy rögzített videó kijelzőn, televíziós és/vagy rádiós és/vagy egyéb módon megvalósuló közvetítésekben vagy egyéb más műsorszórásban vagy felvételeken, fényképeken vagy egyéb más mai és/vagy jövőbeli médiatechnológiában tér és időbeli korlát nélkül és ezen felvételek a nagy nyilvánosság számára bármely módon elérhetőek legyenek.

Kérjük Tisztelt Szurkolóinkat, hogy a fentiek figyelembevételével kedvenc csapatunk érdekében tartózkodjanak a rendzavaró magatartástól, és sportszerű szurkolással segítsék csapatunkat a minél több győzelem megszerzésében!

2018/2019
NB III. Közép csoport
2019.05.26. vasárnap, 17:30
SZEOL SC/SZEGED-GROSICS AKADÉMIA
Szegedi Vasutas Sportpálya
2018/2019 - NB III. Közép csoport
#csapat nevepont
01. SZEGED-GROSICS AKADÉMIA 62
02. SZENTLŐRINC SE 57
03. SZEOL SC 55
04. DUNAÚJVÁROS 46
05. BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 40
06. FC DABAS 38
07. RÁKOSMENTE KSK 38
08. PMFC 38
09. IVÁNCSA KSE 36
10. KECSKEMÉTI TE 35
11. TAKSONY SE 34
12. KOZÁRMISLENY FC 32
13. SZEKSZÁRDI UFC 30
14. PAKSI FC II. 25
15. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 23
16. MAKÓ FC 20

Partnereink