Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Bővebb információ.

Pályarendszabályok

Beléptetés

A beléptetés célja, hogy kizárólag szurkolói kártyával, érvényes jeggyel, valamint meghívóval rendelkező szurkolók juthassanak be a Sportlétesítmény területére. Csak azok a szurkolók léphetnek be a Sportlétesítménybe, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sportszervezet által megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai (rendezők) átvizsgálják ruházatukat és csomagjaikat. A ruházat- és csomagátvizsgálást mindig azonos nemű biztonsági alkalmazott végzi.

Belépőjegy vásárlására csak azon szurkolók jogosultak akik szurkoló kártyával rendelkeznek. A szurkolói kártya birtokos tudomásul veszi, hogy a sportesemények látogatásakor a hatályos törvények és rendelkezések betartása kötelező, tudomásul veszi, hogy a Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. Sportrendezvényén róla fénykép, hangfelvétel, illetve filmfelvétel készülhet, amely a kártyabirtokos külön beleegyezése nélkül az írott, vagy elektronikus médiumokban nyilvánosságra hozható, akár kereskedelmi céllal is. A kártyabirtokos elfogadja a Szurkolói Kártya Általános Szerződési Feltételeit. A kártyát a Szeged 2011 Labdarúgó, Sportszolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételek megszegése estén visszavonja és ezzel együtt a kártya letiltásra kerül. A kártya kiváltása önkéntes adatszolgáltatással jár, amely adatokat – a hatályos jogszabályok betartása mellett – a Szeged 2011 Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. biztonsági, kommunikációs és marketing célokra használhatja fel. Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-72245/2014; NAIH-72246/2014

A rendezvényeinkre a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít. Azok a nézők, akik bármilyen okból kifolyólag elhagyják a Sportlétesítmény területét, csak akkor térhetnek vissza, ha előzőleg egyeztetnek a rendezőkkel, és újra hozzájárulnak a beléptetés folyamatához.

A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy megtiltsa a belépést azoknak:

 • akiknek a ruháján a jogszabályok alapján kifogásolható szöveg, jelkép vagy ábra látható,
 • alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt állnak,
 • akik eltiltás vagy kitiltás hatálya alatt állnak,
 • magánál szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanóeszközt, pénztárgépszalagot és egyéb, az emberi életet és testi épséget veszélyeztető eszközt tart.
 • A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja.

A Néző

 • kizárólag a számára kijelölt lelátón található ülőhelyet foglalhatja el, a lelátóhoz vezető útvonalakat veheti igénybe.
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik,
 • köteles a sportrendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasításait betartani. A Pályarendszabályok megszegése, illetve szándékos rendbontás esetén a rendezők eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely a labdarúgó mérkőzések látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

A SZERVEZŐ: Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft.

 • a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága érdekében (a hatályos jogszabályok betartásával) a Stadion területén a kamera alkalmazásával felvételeket készít,
 • kéri a szurkolókat, hogy ne engedjék, hogy a felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét,
 • örömmel fogad minden olyan buzdító jelképet, zászlót, feliratot, plakátot, amely a vezetőség vagy a rendezvény szervezője számára nem kifogásolható, nem ütközik törvénybe, jogszabályba és az MLSZ idevonatkozó határozataiba.

Jelképek, zászlók, feliratok, plakátok, szórólapok

A feliratokat, transzparenseket az illetékes hatóságokkal és a Szövetség Biztonsági Bizottságával előzetesen egyeztetni és hitelesíttetni kell.

 • A feliratoknak és a jeleknek az adott rendezvényre, sporteseményre kell vonatkozniuk.
 • A karóhoz vagy rúdhoz rögzített feliratok és jelek bevitele, valamint használata biztonsági okokból is tilos.
 • A feliratok és jelek nem takarhatják el a szponzor- és reklámfeliratokat.
 • Tilos feliratokat és jelképeket a létesítmény bármely részéhez odaerősíteni vagy onnan lelógatni.
 • Tilos a feliratoknak bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, vallási-, faji-, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése; a saját és más sportszervezetek, csapatok sportvezetőinek, sportszakembereinek, labdarúgóinak, illetve Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. tisztségviselőinek, játékvezetőknek, ellenőröknek szidalmazása, becsmérlése.
 • A feliratokat és jelképeket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátolják a többi nézőt a rendezvény zavartalan megtekintésében, valamint ne okozzanak balesetet.
 • A rendezvényeken a Szervezővel előzetesen nem egyeztetett röpiratok és reklámszórólapok terjesztése tilos.

Rendzavarás

A rendezvény látogatóinak mindenkor a sporteseményhez méltó magatartást kell tanúsítani. Azok a szurkolók, akik rendzavaró magatartást tanúsítanak, megzavarják a Sportlétesítmény rendjét; a biztonsági szolgálat, súlyosabb esetben, a biztosításban résztvevő rendőri szervek a rendezvény elhagyására szólítják fel, ha ennek nem tesz eleget, úgy a sportrendezvényről eltávolítják. A kiutasított néző a jegy árát nem követelheti vissza és semmilyen más kártérítésben nem részesülhet.

A rendzavaró magatartás magában foglalja többek között a következőket:

 • olyan magatartás, amely alkalmas arra, hogy másokban félelmet vagy megbotránkoztatást keltsen,
 • másik szurkoló vagy alkalmazott szándékos és rosszindulatú zavarása,
 • verekedés vagy verekedésre ösztönzés,
 • játék megzavarása, illetve feltartóztatása,
 • a Magyar Köztársaság törvényeinek és rendelkezéseinek megszegése,
 • a sportesemény rendjének zavarása,
 • játéktérre való engedély nélküli belépés kísérlete,
 • bármilyen tárgy bedobása a játéktérre,
 • bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, a vallási-, faji-, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése,
 • saját és más sportszervezetek, csapatok (pl. adott ellenfél) sportvezetőinek, sportszakembereinek, sportolóinak, a Szeged 2011 Labdarúgó, Sportszolgáltató Kft. tisztségviselőinek, képviselőinek, játékvezetőnek, ellenőröknek, szurkolóknak becsmérlése, szidalmazása.

Ha a rendzavarás mértéke különösen súlyos, akkor a játékvezető a mérkőzést azonnal beszüntetheti. Rendzavarásnak minősül továbbá, ha olyan transzparens jelenik meg, amely nincs engedélyezve (ld. jelképek, zászlók, feliratok, plakátok, szórólapok c. fejezetnél).

Tiltott eszközök, tárgyak – ezek bevitelének megakadályozása.

Tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök és a Szervező által veszélyesnek ítélt tárgyak, eszközök, antiszemita és önkényuralmi jelképek behozatala, kifüggesztése, viselése és verbális előadása. Tilos a tiltott önkényuralmi jelképek viselése, valamint birtoklása.

Tiltott eszköz:

 • az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
 • a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: boxer, ólmosbot);
 • a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
 • az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
 • az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
 • az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
 • az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek);
 • a lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.
 • esernyő

Tiltott önkényuralmi jelképek

 • Ötágú vörös csillag, Horogkereszt, Sarló-kalapácsos jelvény,
 • SS jelvény, Árpádsávos zászló hungarista kereszttel

A rendezők célja, hogy megakadályozzák, hogy a Sportlétesítmény területére, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakon, eszközökön kívül: gáz- és riasztófegyverek, lőfegyverek (ez az előírás azokra a rendfenntartó erők tagjaira is vonatkozik, akik nem hivatalos minőségben vannak jelen a mérkőzésen. A sportszervezet nem jogosult biztosítani a fegyverek jogszabályban előírt tárolását, így azokat leadni nem lehet).

További célja, hogy robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, üvegek, flakonok, szeszesitalok, drogok, elektromos kürtök, sípok és tiltott felíratok, transzparensek ne kerülhessenek be a Sportlétesítmény területére.

Azon személy, aki tiltott eszközöket, tárgyakat birtokol, a sportrendezvény területére nem léphet be, még ha érvényes jeggyel is rendelkezik. Súlyos szabálysértés, illetve bűncselekmény esetén további intézkedés céljából a rendezvény biztosításában résztvevő rendezők a rendőrhatóságnak átadják az elkövető nézőt.

Fényképezés. egyéb adatrögzítés,

Tilos kereskedelmi és reklámcélból fényképet készíteni.

Szeszesitalok, ittas vendégek

A Sportlétesítmény területén szeszesital árusítása tilos 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet alapján! Tilos a Sportlétesítmény egész területére bármilyen szeszesitalt behozni, fogyasztani, erre a beléptetésnél a biztonsági szolgálat tagjai is külön felhívják a szurkolók figyelmét.

A Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft., a SZERVEZŐ mindent elkövet annak érdekében, hogy az izgalmas és emlékezetes labdarúgó sporteseményeket biztonságos körülmények között tekinthessék meg és élvezhessék a nézők.

Az alábbi irányelvek kijelölik azokat a szabályokat, amelyeket a rendezvényeken minden nézőnek (szurkolónak) be kell tartania. Azokat a nézőket (szurkolókat), akik ezeket a jogszabályokat, előírásokat megsértik, a biztonsági szolgálat tagjai (rendezők) eltávolíthatják a helyszínről. Súlyosabb rendbontás, bűncselekmény elkövetése esetén a rendezvény biztosításában LÉTESÍTMÉNYVEZETŐ/BIZTOSÍTÁSVEZETŐ értesítik a rendőrhatóságot, aki a cselekményt elkövető személy ellen eljárást indíthat.

A részvételi feltételeket megszegő látogatót a rendezőség a helyszínről eltávolítja, és a hatóságoknak átadhatja. A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a PTK.-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. Rendezvényen részt vevő személyek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Rendezvény nyilvános esemény, ezáltal a Rendezvényen történő megjelenéssel beleegyeznek,hogy hangjukat, a róluk készült képeket és képmásukat ingyenesen felhasználják élő vagy rögzített videó kijelzőn, televíziós és/vagy rádiós és/vagy egyéb módon megvalósuló közvetítésekben vagy egyéb más műsorszórásban vagy felvételeken, fényképeken vagy egyéb más mai és/vagy jövőbeli médiatechnológiában tér és időbeli korlát nélkül és ezen felvételek a nagy nyilvánosság számára bármely módon elérhetőek legyenek.

Kérjük Tisztelt Szurkolóinkat, hogy a fentiek figyelembevételével kedvenc csapatunk érdekében tartózkodjanak a rendzavaró magatartástól, és sportszerű szurkolással segítsék csapatunkat a minél több győzelem megszerzésében!

2019/2020
Merkantil Bank Liga NB II.
2019.08.04. vasárnap
SZEGED-CSANÁD GROSICS/BUDAFOKI MTE
Gyulai Grosics Gyula Akadémia
2019/2020 - Merkantil Bank Liga NB II.
#csapat nevepont
01. BFC SIÓFOK 0
02. BUDAÖRS 0
03. FC AJKA 0
04. DOROGI FC 0
05. BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ 0
06. VÁC FC 0
07. SZEGED-CSANÁD GROSICS 0
08. MTK BUDAPEST 0
09. SZOLNOKI MÁV FC 0
10. SOROKSÁR SC 0
11. AQVITAL FC CSÁKVÁR 0
12. SZOMBATHELYI HALADÁS 0
13. DUNA ASZFALT TLC 0
14. NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0
15. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0
16. VASAS FC 0
17. GYIRMÓT FC GYŐR 0
18. KAZINCBARCIKA 0
19. BUDAFOKI MTE 0
20. WKW ETO FC GYŐR 0

Partnereink